ISSN 1312-0379

Главна > F.A.Q.

Frequently Asked Questions.

Въпросите

Понеже вече започва да ми писва да отговарям на едни и същи въпроси тук ще изброя най-често задаваните въпроси и най-често даваните отговори.

1. Какво значи Groove Manifesto?

Groove Manifesto не значи нищо. Или поне няма умисъл в избора му за име на сайт. Това са просто две думи, които звучат що-годе добре заедно и чиито чар се състои в това, че не значат нищо. Единствената логична причина за подобно наименование на сайта е, че личният сайт на Георги Варзоновцев се казва da groovie place и това е една добра традиция.

За най-любопитните и любознателни читатели и фенове:

(1) groove n [ME groof; akin to OE grafan to dig--more at grave] (1659) 1: a long narrow channel or depression 2 a: a fixed routine: rut b: a situation suited to one's abilities or interests: niche 3: top form 4: the middle of the strike zone in baseball where a pitch is most easily hit 5: an enjoyable or exciting experience 6: a pronounced enjoyable rhythm

(2) groove vb grooved ; groov.ing vt (1686) 1 a: to make a groove in b: to join by a groove 2: to perfect by repeated practice <grooved her golf swing> 3: to throw (a pitch) in the groove ~ vi 1: to become joined or fitted by a groove 2: to form a groove 3: to enjoy oneself intensely 4: to interact harmoniously -- groov.er n

(3) tongue and groove n (ca. 1876): a joint made by a tongue on one edge of a board fitting into a corresponding groove on the edge of another board -- tongue-and-groove adj

(1) man.i.fes.to n, pl -tos or -toes [It, denunciation, manifest, fr. manifestare to manifest, fr. L, fr. manifestus] (1647): a written statement declaring publically the intentions, motives, or views of its issuer

(2) manifesto vi (1748): to issue a manifesto

От което може да се заключи, че словосъчетанието Groove Manifesto може да се преведе като "един дълъг и дълбок улей или падина, която публично заявява намерения, мотиви или виждания на своя издател" или пък "писмено изявление, което обявява намеренията, мотивите или вижданията за едно вълнуващо и удовлетворително преживяване". От друга страна "You're so groovy, baby" е една от култовите реплики на Остин Пауърс, а пък Джими Хендрикс пее: "Whild thing - you're making everything groovy".

2. Защо е тази комунистическа лексика?

Ако все още не знаеш къде живееш - огледай се. Това е България и нейният непрекъснат преход към светлото бъдеще.

Идеята за Groove Manifesto се роди във време, когато качествените български сайтове се брояха на пръсти (много малко пръсти). Основният проблем беше изолираността както в пространствено, така и във времево отношение. Сайтът се опитваше да построи мост между онова, което се случва извън географските граници на милата ни родина като едновременно с това се основава на една солидна традиция - тази на комунизма в България.

3. Кога най-сетне ще споменете и моя сайт в новините?

Всеки, който публикува новини в Groove Manifesto има свое собствено мнение относно сайтовете, които вижда. Ако не му харесва това, което вижда проблемът не е в него, а в сайта. Може сайтът да е прекрасен, уникален и безумно красив, но ако не се хареса на никой от новинарите... животът е суров! Оставете слушалката и опитайте отново!

4. Виждам, че Groove Manifesto има ISSN номер. Как мога и аз да получа такъв?

Всяко периодично издание може да се регистрира в системата ISSN. За България услугата по включването в регистрите се извършва от специален отдел на Народна библиотека "Св. Кирил и Методи". Необходимите условия са уникалност на заглавието на изданието, информация за редакторската колегия, адреса на издателя, както и съдебно решение за регистрация на издателя като юридическо лице. Вписването в регистъра е безплатно.

5. Защо продължава да съществува Groove Manifesto?

Преди известно време се появи една статия наречена "Технологично неравенство". Тя казва достатъчно.


Warning: include() [function.include]: http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/mchellne/public_html/groovemanifesto.net/faq.html on line 175

Warning: include(http://www.groovemanifesto.net/inc/footer.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/mchellne/public_html/groovemanifesto.net/faq.html on line 175

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://www.groovemanifesto.net/inc/footer.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/pear:/opt/cpanel/ea-php53/root/usr/share/php') in /home/mchellne/public_html/groovemanifesto.net/faq.html on line 175