ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Ползваемост

За падащите менюта и ползваемостта. От Ванеса Мошер и Стивън Вейнтрауб.

В онлайн изследване сред хората занимаващи се с ползваемост, Уитни Кесънбъри пита за мнения относно двата подхода при използване на падащи менюта (още drop-down менюта), позволяващи на потребителя да избере опция от навигацията:

  • Падащо меню, което изисква потребителят да изпрати своя избор чрез допълнителен бутон (бел. прев. обикновено се използва английската дума "Go!", значеща "давай, тръгвай").
  • Падащо меню, което автоматично изпраща избора незабавно след като е направен.

Както можеше да се очаква, тридесетте респонденти не даваха едни и същи отговори. Една бърза разходка из днешните уеб сайтове потвърждава факта, че няма консенсус по въпроса, дали трябва да се използва допълнителен GO бутон с падащите менюта. Аргументите и на двете страни бяха сериозни: привържениците на GO бутона изтъкваха, че той предпазва от грешки, че чрез него грешките се оправят по-бързо, че достъпността за хората с увредено зрение се увеличава. Тези, които бяха против употребата на GO бутона даваха за пример проблемите свързани с честата употреба и ефикасността на падащите менюта.

Достъпност

Няколко души, работили със слепи потребители, коментираха, че има проблеми със софтуера, който чете от екрана и за слепите, които използват клавиатурата. Например, един от специалистите цитира изследване на Сара Милър от Open University. Сара открила, че падащите менюта са объркващи без GO бутон, защото при тях потребителят трябва да изучи всяка една от възможностите, а в същото време прочитането (бел. прев. чрез софтуера) на някоя от тях означава, че я е избрал. Тя добавя, че потребителят предпочита да използва клавиатурата вместо мишката, за да се предвижва из опциите и съответно да ги прочете (или чуе). При това обикновено първата опция се избира автоматично, а потребителят никога не успява да премине по-нататък.

Някои от респондентите коментираха, че автоматичните падащи менюта могат да бъдат препятствие пред софтуера за четене на глас от екрана (често използван от хората с увредено зрение). Изглежда софтуерът автоматично избира първата опция от менюто, когато потребителят го отвори чрез клавитурата или мушката.

Дизайнът

Един от силните аргументи в полза на GO бутона беше даден от Лари Маринем. Лари предположи, че потребителите не очакват падащите менюта да са средство за навигация. Той отбеляза, че има няколко конкретни неща, които потребителите очакват от един елемент и понякога дизайнерите прекалено много автоматизират процеса на работа, променяйки очакваното поведение на този елемент. От падащите менюта се очаква да показват избрания обект, а не да водят някъде. При падащите менюта не е рядкост потребителите да направят погрешен избор; потребителите се изненадват, когато изведнъж биват препратени някъде и още повече - към погрешно избраното място. Лари добави, че намаляването на броя на кликванията не прави сайта по-ползваем; давайки на потребителите уместен начин да контролират навигацията, увеличаваме ползваемостта.

Независимо от този силен аргумент, Дейв Пъркинс и Джини Редиш показаха доказателство в полза на автоматизираните действия.

Дейв Пъркинс отбеляза, че работниците в неговата фирма намират GO бутона за досаден. Потребителите избират опция и нищо не се случва. Кликването върху бутона GO е нещо, което трябва да се научи.

Джини Редиш провел тест на позлваемостта за сайт, в който често се използват падащи менюта с GO бутони. Целевата аудитория се състояла от родители и медицински работници с различен опит в използването на Мрежата. Джини отбелязва, че GO бутонът обърква всички. Потребителите приемали, че са направили своя избор след като са избрали желаната опция и не виждали причина да кликват върху GO бутона. Дори след изпълнението на няколко задачи, потребителите все още забравяли, че трябва да натиснат GO бутона. Следвайки резултатите от теста на Джини, били използвани падащи менюта без допълнителен бутон. При повторното тестване с новата (без GO бутони) версия, Джини забелязва, че всички използват успешно падащите менюта.

Джини отбелязва, че никой не казва: "Очаквах да видя GO бутон" и никой не търси такъв.

Какво е най-добро за потребителите

Ако се намирате в затруднено положение, без да знаете кой от двата подхода да изберете или трябва да защитавате своя избор пред клиент или началник, тествайте дизайна с потребители от целевата аудитория: наблюдавайте тяхното поведение и очаквания, предпочитанията им. Вземайте предвид контекста, при който се използват падащите менюта.

Падащо меню без допълнителен бутон

Ако потребителите често посещават сайта, то те ще останат доволни от повишената производителност на автоматизираните drop-down менюта. Някои от респондентите отбелязаха, че едно самостоятелно падащо меню без допълнителен бутон е по-интуитивно и ефективно отколкото това с GO бутон, особено когато потребителят често работи с него и е запознат с функцията, която автоматично изпраща избора му. Сайтът на STC е добър пример за този начин на употреба:

dropdown_nogobutton.gif (6686 bytes)

Фигура 1. Падащо меню без GO бутон.

Падащо меню с допълнителен бутон

Ако потребителите не посещават често сайта или случайно попадат на него или пък списъкът с възможностите, грешките са по-вероятни; GO бутон съпътсващ падащото меню може да се окаже необходимост. Фигура 2 показва пример за drop-down меню с GO бутон. Дори и честотата на употреба да е висока, последствията от един погрешен избор биха били относително малки.

dropdown_withgobutton.gif (15831 bytes)

Фигура 2. Падащо меню с GO бутон.