ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Ползваемост

Дизайн за потребителя. От Раиса Катц-Хаас.

Потребителският дизайн (бел. прев. вж. бележката) е философия и процес. Това е философия, която поставя личността (като противоположност на "предмета") в центъра на вниманието; това е процес, който се съсредоточава върху когнитивни фактори (като възприятието, паметта, обучението, решаването на проблеми и др.), които оказват своето влияние върху взаимодействието на хората с обектите.

Потребителският дизайн търси отговорите на въпроси относно потребителите и техните задачи и цели, а после използва наученото, за да направлява разработката и дизайна.

Потребителският дизайн търси отговорите на въпроси от сорта на:

 • Кои са потребителите на този "предмет"?
 • Какви са задачите и целите на потребителите?
 • С какъв опит разполагат потребителите, що се отнася до този "предмет" и други неща подобни на него?
 • Какво трябва да прави нещото според потребителите?
 • От каква информация имат нужда потребителите и в каква форма им е нужна?
 • Как според потребителите трябва да работи този "предмет"?
 • Как дизайнът на това "нещо" може да улесни когнитивният процес у потребителите?

Потребителският дизайн може да подобри ползваемостта и полезността на всичко - от "ежедневните неща", през софтуер и информационни системи до цели процеси... всичко, с което хората взаимодействат. Като такъв, потребителският дизайн се занимава и с полезността, и с ползваемостта.

Полезност

Полезността се отнася до уместността; съвпадат ли функциите, информацията и др. с нуждите на потребителя?

Ползваемост

Ползваемостта се отнася до концепцията за удобство за ползване, която макар и проста на пръв поглед не винаги може да се приложи лесно и интуитивно.

Потребителският дизайн намалява разходите, увеличава производителността и удовлетвореността на потребителите.

Препоръки за ползваемост

Има няколко общи принцип или препоръки за ползваемост. Доколкото те се отнасят до уеб разработката, много от тези препоръки могат да бъдат обобщени по следния начин:

Видимост

Видимостта помага на потребителите да си изградят правилни ментални (мислени) модели на "предмета" - модели, които помагат на потребителите да предвидят ефекта от действията си. Важните елементи (като тези, които подпомагат навигацията) трябва да имат голяма видимост. Потребителите трябва да могат само с един поглед да кажат какво могат и какво не могат да направят.

Натоварване на паметта

Сайтът трябва да натоварва паметта на потребителя възможно най-малко. Елементите трябва да са смислени и да присъстват постоянно из целия сайт, така че потребителите да могат да разпознават, вместо да запомнят значението на елементите във всяка отделна страница. Новите елементи и функции трябва да са свързани с тези, които потребителят вече познава.

Обратна връзка

Когато потребителят направи нещо, той трябва да получи незабавна обратна връзка. Например, когато кликне бутон, нещо върху екрана трябва да се промени, така че потребителят да разбере, че системата е регистрирала действието му.

Достъпност

Потребителите трябва да откриват информацията бързо и лесно:

 • Предлагайте на потребителите само няколко начина да откриват информацията (чрез навигационни елементи, възможност за търсене, карта на сайта и др.). Но не им предлагайте прекалено много възможности наведнъж, защото това обърква потребителите.
 • "Накъсвайте" информацията на малки, смилаеми парченца и ги организирайте според някаква схема или йерархия, която има определен смисъл за потребителя.
 • Давайте възможност за бърз преглед; поставяйте подсказки, позволяващи на потребителите да откриват нужното им парченце информация като просто преглеждат, а не четат всичко.

Повечето потребители всъщност не четат уеб страниците. Потребителите търсещи своето парченце информация са повече като ловци, отколкото като някой шляещ се безцелно наоколо.

Ориентация / Навигация

Потребителите често се оплакват, че се чувстват като загубени. Има няколко начина да им помогнем, за да се ориентират:

 • Заглавията на връзките трябва да са достатъчно описателни, така че потребителите лесно да могат да предвидят какво биха намерили ако кликнат върху даден линк.
 • Потребителят трябва да може да си представи структурата на сайта.
 • Не трябва да има "задънени" страници, от които потребителят не може или не знае как да излезе.
 • Всяка страница трябва да съдържа ясно различими елементи, указващи на потребителите на коя страница са в момента, къде се намират по отношение на другите страници и как да стигнат до други страници. (Потребителите влизат в сайтовете от различни места; те не винаги влизат през главната страница.)
 • Използвайте фреймове рядко или въобще никога. При страниците с фреймове бутоните Back, за отпечатване и bookmark не работят както при страниците без фреймове, по този начин обърквайки много от потребителите. Близо 60% от потребителите използват Back бутона като основно средство за навигация, така че когато той не работи, възниква немалък проблем за ползваемостта.

Грешки

Грешката представлява погрешно действие от страна на потребителя като например кликване на погрешен линк. Важно е броят на такива грешки да бъде възможно най-малък, а и да се създават механизми, които ще помогнат на потребителите да се справят бързо с грешките.

Удовлетворение

Сайтът трябва да бъде приятен за употреба и приятен, когато го гледаш. Начинът, по който потребителите възприемат "приятността" на сайта, оказва влияние върху техните:

 • възприятие за удобството на употреба
 • мотивация за изучаване на начина на употреба на сайта
 • увереност в достоверността на информацията в сайта

Четливост

Текстът трябва да се чете лесно:

 • Онлайн безсерифните шрифтове се четат по-лесно, отколкото серифните, особено в по-дълги пасажи текст.
 • Декоративните шрифтове се четат по-трудно.
 • Курсивният шрифт се чете по-трудно онлайн.
 • Дългите пасажи текст с прекалено голям или прекалено малък размер на шрифта се четат трудно (безсерифни шрифтове с размер 9-11 pt и серифни шрифтове с размер 11-12 pt изглежда работят добре. Трудно е, обаче, да се даде някакво строго правило, тъй като различните шрифтове изглеждат по различен начин при еднакъв размер.)
 • Текст написан само с главни букви се чете трудно.
 • Блокове от текст по-дълги от 50 символа на ред значително забавят четенето.
 • Висок контраст между текст и фон подобрява четимостта. Тъмен текст върху светъл фон е най-четлив.

Език

За да постигнете по-голяма яснота, използвайте следното:

 • Кратки изречения.
 • Думи от ежедневния език (вместо жаргон и технически термини).
 • Глаголи от свършен вид.
 • Повече глаголи (вместо поредица от съществителни или отглаголни съществителни).
 • Проста структура на изречението.

По самата си природа Мрежата размива границите между култури и нации. Ето защо, най-добре бъдете внимателни с двусмислиците във формата на:

 • хумор (Хуморът често не е уместен, когато бъде поставен в контекста на чужда култура: в най-добрия случай - може да бъде неразбран, в най-лошия - приет като обида.)
 • Метафори
 • Икони
 • Идиоми
 • Игра на думи

Визуално оформление

Визуалното оформление трябва да бъде съюзник на потребителя. Затова,

 • за предварителното оформление на страницата използвайте решетка (бел. прев. визуално средство подпомагащо подредбата на различните визуални елементи)
 • създавайте страници, които са интересни, но освен това прости и подредени.
 • използвайте графики, за да:
  • илюстрирате/информирате (не да украсявате).
  • увеличавайте удовлетвореността / мотивацията у потребителите.
  • подпомагате навигацията.
 • използвайте графики, които са малки (по размер на файла), за да се зареждат по-бързо.
 • направете най-важните елементи, най-видими.
 • възприемайте текста като графичен елемент.
 • използвайте цветовете по-консервативно. Цветовете могат да влияят върху потребителите - едновременно върху емоциите и възприятията им, - но погрешната им употреба създава неблагоприятни последици. (Пробвайте своя дизайн с монохромна схема, след това добавяйте един по един малко цветове. )
 • групирайте подобните елементи заедно.
 • използвайте "празните пространства", за да организирате визуално страницата, да акцентирате върху важните елементи и да оставите място, където очите на потребителите могат да си починат.

Как се създават потребителски сайтове?

1. Вземайте предвид потребителите още от самото начало

Тези препоръки дават обща информация за потребителите и взаимодействието потребител - Мрежа. Това обаче не е достатъчно, за да се направи един конкретен сайт ползваем; от решаващо значение е да откриете как конкретно вашите потребители взаимодействат с този конкретно сайт.

Имайте предвид потребителите още от самото начало като:

 • Откриете какви са мисловният им модел и очаквания.
 • Включете ги като неразделна част от процеса на дизайн и разработка на сайта, както и на екипа заел се с тази работа.
 • Наблюдавайте ги по работните им места; стремете се да потвърдите предположенията си за тях; анализирайте техните задачи, начин на работа и цели.
 • Стремете се да получите обратна връзка, използвайки всякакви методи.

2. Опознайте потребителите си

Питайте въпроси подобни на тези и използвайте отговорите, за да подпомагате процеса на вземане на решения при разработването и дизайна на сайта:

 • Колко опит имат потребителите с:
  • Компютри?
  • Интернет?
  • Конкретния проблем?
 • Каква е средата, в която работят/сърфират потребителите?
 • Какъв хардуер, софтуер и браузъри използват?
 • По какъв начин потребителите предпочитат да се обучават?
 • Какъв език (езици) говорят потребителите? Колко добре го (ги) владеят?
 • Какви проблеми могат да възникнат във връзка с културата на потребителите?
 • Колко ще бъдат обучавани потребителите (ако въобще ще бъдат обучавани)?
 • Какви знания/умения свързани с вашата работа потребителите вече притежават?
 • Какво очакват и от какво имат нужда потребителите, използвайки този уеб сайт?

3. Анализирайте задачите и целите на потребителите

Наблюдавайте и взаимодействайте с потребителите (най-добре на тяхното работно място), докато се опитвате да отговорите на въпроси от сорта на:

 • Какви задачи трябва да изпълнят потребителите; как ги изпълняват сега? Какъв е начинът им на работа?
 • Защо потребителите вършат тези задачи по начина, по който ги вършат в момента?
 • Какви са потребностите им от информация?
 • Как потребителите откриват и отстраняват грешките?
 • Какви са крайните цели на потребителите?

4. Не вземайте крайни решения прекалено рано

Проучете различните възможни варианти за дизайн и потърсете обратна връзка с потребителите преди да вземете крайните решения за посоката на развитие, разработка и дизайн.

5. Тествайте ползваемостта - редовно!

Цикъл: Създавайте ползваем дизайн - Тетвайте ползваемосттаТестването на ползваемостта е процес, който се повтаря във времето; важно е да се провеждат такива тестове по време на разработката на сайта.

Тестването на достъпността може да бъде извършено от специализирани лаборатории и екипировка или чрез прости и евтини средства. Но тестването на ползваемостта е единственият начин, по който можете да сте сигурни, че този конкретен сайт посреща тези конкретни нужди на потребителя.

6. Учете още

Този документ е само едно въведение, една предварителна схема... Потребителският дизайн използва знания от различни области - когнитивни науки, антропология, теория на взаимодействието човек-компютър, визуални и графични изкуства, комуникации, теория на потребителските интерфейси, лингвистика, човешки фактори в дизайна, дизайн на информацията, цветознание, типография и други.

Четете изследвания в тези области. Посещавайте конференции и семинари. Консултирайте се със специалисти. Присъединявайте се към професионални организации. Наблюдавайте поведението на хората при взаимодействието им със "предметите".


* Потребителски дизайн (или дизайн за потребителя) - в оригиналния английски текст се използва терминът User-Centered Design, който обаче трудно може да се преведе на български. Буквално означава "центриран около потребителя дизайн" или "дизайн, чийто център е потребителят".

Предмет - често в текста се използва думата предмет оградена в кавички. Смисълът вложен в нея е следният: всичко, което може да бъде предмет на дизайна - било сайтове, перални или самолети.