ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Ползваемост

Търсенето: видимо и просто. От Якоб Нийлсен.

Потребителите обичат да използват търсенето по две причини:

  • Търсенето позволява на потребителите сами да контролират съдбата си и да защитят независимостта си от опитите на уебсайтовете да насочват начина, по който сърфират из Мрежата. Често тестовете подтвърждават това. Обичаен коментар е: “Не искам да разглеждам сайта по начина, по който искат те. Просто искам да намеря онова, което търся.” Ето защо много потребители първо се възползват от възможността за търсене на главната страница.
  • Освен това търсенето е авариен изход за потребителите, закъсали с навигацията. Когато не могат да намерят смислено място, на което да отидат, те често се обръщат към възможността за търсене. Ето защо трябва да направите тази възможност достъпна от всяка страница в сайта; не можете да предскажете къде ще са потребителите, когато решат, че са се изгубили.

Търсенето трябва да е кутия

Често, когато искат да намерят възможността за търсене, потребителите се движат бързо и стихийно. Както видяхме в някои скорошни изследвания, обикновено те преглеждат страницата за “малката кутийка, в която мога да пиша”. Отдавна знаем, че потребителите само преглеждат и усложненията свързани с това са ясни:

  • На Главните страници, търсенето трябва да е поле за въвеждане на данни, а не връзка.
  • Полето за търсене трябва да бъде достатъчно широко, за да побере типично запитване; ако е прекалено малко, част от запитването ще се скрие и ползваемостта намалява.

Когато на главната страница на useit.com смених връзката водеща до възможността за търсене с поле за въвеждане на запитването, употребата на търсачката нарастна с 91%. Малка промяна, голям ефект (както често се случва, когато се приложат препоръките за ползваемост).

(Вътрешните страници могат да използват връзка водеща до търсенето ако имат прост дизайн; сложните вътрешни страници трябва да използват поле за въвеждане на запитването.)

Повторно запитване: не

Ако смятате, че понеже търсенето се използва от много време в Интернет и затова потребителите са развили по-сложни техники за неговото използване - лъжете се.

Типичните потребители трудно преформулират запитването си: ако не получат добри резултати с първия опит, повторните запитвания рядко носят успях. Всъщност, те често се отказват. Наскоро изследвахме как голяма група хора пазаруват в електронните магазини. Успехът на техните запитвания беше следният:

Пъвро запитване

51%

Второ запитване:

32%

Трето запитване:

18%

С други думи - ако потребителите нямат успех след първото запитване, техните шансове за успех прогресивно намаляват в следващите запитвания. Повечето потребители дори и не се занимават с това: в нашето изследване почти половината от потребителите, чието първо запитване е било безрезултатно, се отказват незабавно.

Няма съмнение, че трябва да развием методи, чрез които да подпомагаме по-точното търсене. Вероятно единственото дългосрочно е решение е още в училище децата да бъдат обучавани как да преформулират запитванията си. В краткосрочен план - интерфейсът на търсенето би могъл да показва на потребителите начини за разширяване на запитванията.

Реално, обаче, дизайнът на възможността за търсене трябва да предполага, че повечето потребители няма да искат или няма да могат да преформулират запитванията си. Ето защо, ударението трябва да се поставя върху повишаването на успеваемостта след първия опит.

Друга причина да се набляга върху успеваемостта в първите опити е това, че потребителите правят бърза преценка за стойността на сайта по качеството на първите или вторите набори с резултати от търсенето. Ако списъкът изглежда като боклук, те може би ще напуснат сайта. Най-малкото, те ще подминат възможността за търсене предоставена в самия сайт за сметка на външни търсачки като Google.

Разширено търсене: не

В наше наскорошно изследване, средната дължина на запитването беше 2.0 думи. Други изследвания показват, че простите запитвания преобладават. Повечето потребители не могат да използват разширеното търсене или Булеви синтаксис.

Това създава две усложнение при дизайна на търсенето:

  • Наблегнете върху възможността на вашата търсачка да се справя с запитвания от една дума и много кратки запитвания с повече от една думи. Въпреки това тя трябва да дава добри резултати.
  • Не предлагайте възможност за разширено търсене от главната страница. Разширеното търсене вкарва потребителите в неприятности, понеже те неизменно го използват по погрешен начин. Когато това има смисъл, предлагайте възможност за разширено търсене, добавяйки връзка в края на списъка с резултатите от запитването: “Не намерихте това, което търсите? Опитайте разширеното търсене.”

Търсене по области: може би

Търсене по области позволява на потребителите да търсят в специфични части от сайта. В общия случай това е опасно. Потребителите често не забелязват в коя част на сайта са всъщност и търсят не там където си мислят.

Обаче, понеже сайтовете продължават да се разрастват и да предлагат различни услуги в един сайт, отношението ми към търсенето по области се променя. Сега вярвам, че ограничаването на резултатите до дадена област може да бъде достатъчно полезно ако го предлагате в части от сайта, които са едновременно ясно разграничени и се отнасят до специфични проблеми.

Ако изберете да използвате търсене по области, аз ви препоръчвам да спазвате следните основни правила:

  • Нека стандартната област за търсене бъде “навсякъде” (търсене из целия сайт).
  • Когато потребителят избере по-тясна област, изрично укажете коя е областта в началото на списъка с резултатите.
  • Предлагайте достъп с едно кликване към възможността за разширяване на областта. Особено важно е предоставите на потребителите очевидна възможност да търсят из целия сайт ако няма резултати от запитването им в конкретна област.
  • Ако запитването има прекалено много резултати, подскажете на потребителя как да ограничи търсената област.

Първата страница с резултати е златна

Потребителите почти никога никога не гледат след втората страница с резултати. Ето защо е особено важно търсачката ви да подрежда резултатите по полезен начин, така че най-важните съвпадения да излизат на първата страница.

Осен това, разгледайте най-популярните запитвания в log файла на търсачката и определете кой от резултатите е най-оптимален за всяко по-често запитване. След това можете ръчно да настроите търсачката, така че този резултат да се показва на първо място.