ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Типография

Поглед върху дигиталната типография: Bitmap шрифтовете. От myeye25.www.miniml.com
Безплатни bitmap шрифтове и информация за правилната им употреба.www.atomicmedia.net
По отбрана селекция. За съжаление няма безплатни шрифтове.


www.ultrashock.com
Посетете секцията им с tutorial за въведение в това, как да създавате сами bitmap шрифтове, използвайки Macromedia Fontagrapher.

www.emigre.com
Брой No. 14, 1990.
Emigre първи предвкусиха
какво ще се случва тепърва
в дигиталната типография.la.pentagram.com
Детайл от :
"Snow White +
the Seven Pixels"
Дизайн:
Ейприл Грейман, 1986.
Наистина един от пъврите дизайнери, експериментиращи с дигиталната типография и дигитални изображения.www.whitney.org
Тяхното лого на външен вид
прилича на bitmap шрифт,
което намеква не само за модернистичната визия на
музея, но също така за техния съвременен, дигитален имидж.


Aliased срещу Anti-aliased

Откакто Flash е един от стандартите в уеб дизайна, съществува огромна нужда от от оптимизирани за Flash шрифтове, които биват наричани "bitmap шрифтове". Макар днес в съзнанието на уеб дизайнерите този термин да е тясно свързан с Flash, bitmap шрифтовете имат далеч по-дълга история отколкото Flash.

Bitmap* шрифтове са използвани с първите Macintosh компютри и били предназначени за екран. Това означавало, че основните форми на шрифтовете са изобразявани като групи от бели и черни пиксели, с други думи - bitmaps (бел. прев. карти от пиксели). Те не само подпомагали четенето от екрана, заради високата си контрастност, но дали възможността на потребителите на Macintosh да избират между няколко различни шрифта.

С утвърждаването на Macintosh като основен инструмент на дизайнера, ролята на традиционните методи за дизайн бързо минава на заден план. И това се отнася най-вече за процеси, които се извършват ръчно; те се възприемат все повече като вид изобразително изкуство. Дори традиционната литография "страда" заради появата на много технологични нововъведения в печататнето, които идват с Macintosh. С появата на Bitstream (първата дигитална печатница в Америка, основана от Матю Картър) и Emigre се заражда новата вълна в типографията.

С промяната на средствата за дизайн, се промениха и очакванията ни за това как трябва да изглеждат "екранните шрифтове". В течение на по-голямата част от 90-те години Маковете се използват предимно от дизайнери свързани с печатните медии. Появата на postscript софтуера и АТМ на Adobe доведе до един нов начин, по който се показваха шрифтове върху екрана, а и в начина, по който се отпечатваха върху хартия. Postscript технологията разчиташе на очертанията на буквите, чрез които шрифтовете на екрана на крайния потребител изглеждаха по-гладки (anti-aliased).

Дизайнерите предпочитаха да виждат по-загладени шрифтове върху екрана, защото така те изглеждаха като печатните версии. Заради това ,обаче, се жертваше четимостта върху екрана, защото се губеше от контраста и детайлите при по-малки размери на шрифта.

Преди да продължим нататък е важно да отбележим какви са функционалните разлики между bitmap шрифтовете за печат и за екрана. Разликата е в крайния резултат. Дизайнерите работещи за печатни медии използват екранните шрифтове, за да имат предварителен поглед върху това, което ще излезе върху хартия, докато за уеб дизайнерите екранните шрфитове са краен резултат.

В печатните медии bitmap шрифтовете се превърнаха в свого рода клише; всичко с bitmap шрифт беше възприемано като "техничарско" и "нещо, което е свързано с технологията". С развитието на Мрежата, обаче, bitmap шрифтовете направиха бляскаво завръщане, изпълнявайки вече първоначалната си роля на шрифтове, които трябва да бъдат четени от екрана. Но тепърва дизайнерите трябваше да се справят с ограниченията наложени от Helvetica, Verdana и Times New Roman. Те не бяха свикнали да виждат толкова назъбени шрифтове, защото бяха привикнали с anti-aliased шрифтовете и филтрите на Photoshop. Ако не използваш Photoshop трябва да разчиташ на стандартния набор от шрифтове за Интернет, защото само те почти сигурно са инсталирани на всички останали компютри. Оттогава, bitmap шрифтовете си спечелиха славата, че изглеждат непривлекателно, независимо от техните добри функционални характеристики.

Flash заличи тази лоша слава на bitmap шрифтовете и тя в голяма степен вече е история. Сега уеб дизайнерите гледат на тези шрифтове просто като на шрифтове, които не са anti-aliased. А с времето, техният външен вид става една от характеристиките на модерния дизайн в сегашната дигитална ера. Музейният сайт Whitney.org има лого, което използва bitmap шрифт. Същото се отнася и до една от скорошните им дигитални изложби наречена "Bitstreams". Когато през осемдесетте години Emigre и дизайнерката Ейприл Грейман за първи път използваха bitmap шрифтове, ние всъщност не осъзнавахме значението на това, че bitmap шрифтовете ще бъдат използвани за представяне на дигиталната ера (те са нейн символ); поне не в степента, в която това се случва днес.

Колкото голямо беше значението на Flash за bitmap шрифтовете, толкова bitmap шрифтовете бяха важни за Flash. Тези шрифтове даваха нови възможности за работа във Flash. Първоначално дизайнерите срещнаха проблемите, които създават bitmap шрифтовете и в печатните медии. Буквите не бяха подравнени правилно, размерите на шрифта се интерпретираха по различен начин и чисто и просто нещата не изглеждаха както трябва. Но се зараждаше нова вълна в дизайна. Дизайнерите имаха нужда от bitmap шрифтове, които са оптимизирани за Flash и са съзадени по математически правила според ограниченията на пиксела. А bitmap шрифтовете, които изглеждаха зле върху хартия, бяха точно това, което им трябва.

Тогава се появи MINIML.com. Крейг Крюгер, ръководител на MINIML, започна да създава оптимизирани за Flash bitmap шрифтове, които отговарят на ограниченията наложени от пиксела. Разтоянията между буквите, големината на шрифта и разстоянията между редовете бяха изчислени възоснова на стойности, измерени в пиксели, а не в точки. Сега вече разполагахме с различни от стандартните (Verdana, Arial и т.н.) bitmap шрифтове, които също бяха силно контрастни, много чисти и по-гъвкави при работа. Макар и да има все още наследени проблеми при оптимизираните за Flash шрифтове, сега се отварят и вратите пред дизайнери, които искат да имат по-голям набор от шрифтове. (Ако искате да научите повече за това как се създават и използват правилно bitmap шрифтовете, посетете www.miniml.com)

Сега влиянието на bitmap шрифтовете е огромно. Разгледайте няколко Flash сайта и със сигурност ще видите някой от шрифтовете на MINIML или подобен на тях. В бъдеще ще видим как bitmap шрифтовете ще бъдат използвани също толкова творчески и свободно както шрифтовете в печатните медии днес. Вероятно ,обаче, заради наследените от пиксела характеристики, bitmap шрифтовете никога няма да достигнат нивото на шрифтовете в печата, но аз лично се съмнявам в това (все още не можем да разполагаме bitmap шрифтове под ъгъл различен от 90 или 180 градуса, не можем да използваме размери в точки и все още не се е появило пълно семесйтво от шрифтове, което да включва и курсивни версии). Изминали сме дълъг път, но имаме още много какво да открием напред. Днес bitmap шрифтовете определено създадоха една нова в дизайна за уеб и печатните медии, а и огромно ново поле за експериментиране и нововъведения.


(*) Терминът BITMAP означава буквално карта от битове или пиксели. Той описва не само технически атрибути, но и визулани атрибути на шрифта. "Bitmap-ен" е шрифт, който има само прави ъгли и се състои от геометрично пропорционални квадрати.