ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Content

Писане на текст за Mрежата. От Крофорд Килиън.

ПИСАНЕТО НА ТЕКСТ за мрежата не се състои в това просто да изсипеш напечатания текст в една уеб страница, очаквайки читателят да му се наслади. Това е една интерактивна медия, което означава,че читателят трябва освен да чете, но и да реагира по някакъв начин дадения текст. Успешното създаване на текст в мрежата зависи от три фактора: Ориентация, Информация и Действие.

Ориентация: Заглавия

Първото нещо, което очакват да научат посетителите, когато дойдат на един сайт е: Къде съм? Те искат да знаят: Къде да отида сега? Ето защо един от най-важните елементи в писането за мрежата е да се даде представа на потребителите къде са и как да се оправят из сайта.

        Заглавията помагат много. Те съдържат името на вашия сайт, заглавията на отделните страници и подзаглавията, които накъсват текста и представят следващата част. В идеалния случай, името на вашия сайт трябва да ни казва за какво се отнася той: "В търсене на Светия Граал или Вашият пътеводител из Честертън". Много от посетителите ви намират чрез търсещите машини, които им предоставят името на вашия сайт и първите няколко думи текст от него. Ако името е "Рай!", а встъпителните ви думи: "Тук е земята, която видяха конквистадорите...", читателите търсещи информация за Честерттън може и да не раберат, че този сайт е това, което са търсели.

Ориентация: Навигация

ВАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ ИСКАТ да се ориентират из вашия сайт с възможно най-малко главоблъсканици. Ако всяка страница има постоянна и ясна навигация, читателите ще бъдат доволни. Бъдете внимателни, когато избирате какви средства за навигация ще използвате, защото посетителите ви не идват от едно и също място.

Например, един читател може да използва търсещи машини като AltaVista и Hotbot, за да намери място, където да кара сноуборд и е възможно директно да се натъкне на вашата страница за сноубординга в Честертън. Тогава някоя връзка от навигацията, казваща "Обратно на главната страница" губи своя смисъл. Как да се върнат на мястно, на което никгога не са били? Защо се използван бутон "Още", след като той няма нищо общо със сноубординга? По-добре е да се съдават навигационни връзки указващи - "Към Главната страница за Честертън" или "Към страницата за скьорството в Честертън".

Информация: За какво изобщо е вашата страница

КАКВОТО И ДА ИМАТЕ НАМЕРЕНИЕ да казвате на читателите си, същността на вашата страница е информацията, която тя съдържа. Може да е автобиграфия, списък с цените на продукти, които продавате, информация за целите на фирмата ви или дългата статия, за която не сте успели да намерите издател. Можете да организирате подобна информация по един от два начина: като отделни хапки или като цели архиви.

"Хапките" са пасажи текст, обикновено не по дълги от 100 думи, а често и по-малко. Те са отражение на факта, че много от сърфиращите из мрежата не обичат да превъртат екрана, за да четат дълги текстове (особено когато неподходящата резолюцията на екрана прави текста леко размазан, и труден за четене). Хапката показва целия текст на един екран, без превъртане и позволява на читателите да прескочат на друга страница. Аз наричам този начин на четене "виж и бягай".
        Не приемайте хапките като проблем. Ако можете да съберете оригиналния си напечатан текст в серии от няколко независими хапки от по сто думи, то вие правите на читателите си услуга. Те ще получат това, което искат по-бързо, по-лесно и в реда, в който те искат (един малък съвет: вземете текста, който сте написали за уеб сайта си и го съкратете на половина - дори и ако вече е само от сто думи. Има вероятност той да стане още по-добър след като го съкратите).

        Как да организирате своите хапки? Това зависи от съдържанието. Логично е списъкът с имената на служителите ви да е подреден по азбучен ред. Една техническа процедура би тябвало да е разделена на стъпки с отделни номера и заглавия, по които да е подредена. В други случаи бихте могли да подредите късчетата случайно, без определен ред. Връзките, които давате от всяка отделна хапка, трябва да казват ясно къде ще отведат читателя. Ето защо всяка връзка трябва да има много точно име или кратко обяснение.

НО ОСВЕН ТОВА ЕДИН УЕБ САЙТ е страхотно място за съхраняване на документи със значителен обем. Подобни архиви могат да бъдат ценен ресурс за вашия сайт. Отчетът на компанията или непубликуваната ви статия трудно могат да бъдат накъсани на парчета, а и повечето хора не биха искали да ги четат ако не са на екрана. Но е възможно да поискат да ги отпечатат или да прегледат само някоя отделна част от тях. Така че, бихте могли да оставите подобни дълги документи цели, но бихте могли да сложите вътрешни препратки, така че читателите да могат да прескачат към секциите, които ги интересуват, без да превъртат целия документ.

Действие: След като сте информирани, какво да правите по-нататък?

Трудно е да отговориш на отпечатан във вестник или книга текст, въпреки че факсовете и електронната поща правят по-лесно свързването с с автора. В мрежата, това е толкова лесно, колкото кликването с мишката, а тези които пишат за мрежата трябва винаги да искат отговор - всяка реакция, освен напускането на сайта.
        Можете да постигнете това по много различни начини: просто оставете е-mail адреса си на страницата. Ако продавате някакви продукти чрез сайта си, просто оставете бланка за поръчка. В други случаи бихте могли да помогнете на читателите си да влязат в контакт с други хора - например, с политик, който би трябвало да разбере за мнението им по даден въпрос или с групи, които споделят интересите им.
        Изненадващо е, но някои автори в мрежата не предоставят такава възможност, или пък я правят по-труднодостъпна отколкото би трябвало да бъде. Но умният писател в мрежата ще си спомни, че единствената цел на добрия сайт е да предостави полезна информация, а реагирайки на информацията, ние я правим наистина полезна.

Комуникацията е двупосочна

ПРЕДИ ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ, инженерите създадоха модели за комуникация използвайки метфорите "пощенски" и "снаряд": Съобщението беше като колет, който трябва да бъде достявен непокътнат. (През 1998 година рекламите на FedEx бяха с ездач, който носи колет и минава през реки и се справя с банди въоръжени мъже, а накрая успешно доставя пратката на семейство заселници). Този модел предполага, че получателят рабира съобщението и може да го приеме лесно - и пасивно - също както компютърът ви сваля файл.
        За съжаление тези метафори все още се срещат често в бизнеса и обучението. Учителите все още "доставят" своите курсове като непотребна поща, а политиците и бизнесмените "се целят" в избирателите и потребителите със съобщения, които "пробиват" всякакви прегради като бронебойни куршуми. Правителствата изстрелват ракети по другите правителства, за да "изпратят съобщение". Подобни модели се наричат "инструментални", защото раглеждат комуникацията като инструмент за манипулиране на пасивния получател.
        По-новите модели разглеждат информацията не като ракета изстреляна по пасивна мишена, а като едновременен двупосочен процес, в който участниците непрекъснато променят посланията си, виждайки как реагират другите участници. Точно това означава "интер" в "интеарктивност". Подобни модели се наричат "конструктивни", защото участниците всъщност създават смисъл, чрез обмена на мненията си.

АКО СЪЗДАВАТЕ сайт, който е като ракетна установка насочена срещу пасивните читатели, то вие не разбирате смисъла на мрежата. Без значение какво слагате на сайта си, то ще е беполезно докато читателите не пристигнат, не схванат вашите мисли и не действат с вашата информация (при положение, че чрез информацията си им давате въможност да действат). Вашите читатели, не вие, ще решат какво всъщност означава вашия сайт и каква е неговата стойност. На свой ред вие трябва да отговорите на това, което ви казват те и по този начин преди да се осъзнаете ще сте въвлечени в един разговор. Вслушвайте се в тях и им отговаряйте, приспособявайки своето съдържаниекъм. Само така ще бъдете наистина интерактивни.
        Ако не ги слушате и не се приспособявате, просто сте още загубено време и скорост.