ISSN 1312-0379

Главна > Статии > Цветове

Психология на възприятието: Среда. От Виктор Вязьминов.

Под "среда" има предвид онова виуално пространство, което образуват текстът и оформлението на страницата. Умишлено не пиша думата "сайт", понеже всичко казано може да се отнесе и към полиграфията, и към други видове дизайн.

Всяка страничка, огранцичена от всички страни или от краищата на листа, или от рамките на браузъра, образува пространство - в по-голяма или по-малка степен свое собствено визуално пространство или плоскост. Ясно е, че пространство в дадения случай е доста условно понятие, но разгледайте картините в някоя галерия - те са като прозорец за света... света организиран от мислите и таланта на художника. По същия начин вашата страничка може да организира пространството, създавайки свой визуалне свят, своя среда.

Най-простият и достъпен вариант за организация на средата на страничката е плоскостният, често употребяван в полиграфията. Обектите се намират в една плоскост, често съвпадаща с плоскостта на самата страница. Например - страницта на "Сталкер". Понякога визуалната плоскост се намира малко по-назад от реалната плоскост, което се постига с помощта на определени композиционни прийоми и прийоми за организация на пространството (тон, цвят, светлосянка, псевдообеми, силует и др.). Както винаги, ще ми бъде по-лесно да илюстрирам това в схеми, вместо дословно да описвам същността и да измислям маса никому не нужни определения.

pic1.gif (2250 bytes)pic2.gif (2358 bytes)pic3.jpg (4115 bytes)

На първата картинка - плоскостта на фона и плоскостта на изображението съвпадат; на вторта - вече се вижда разликата в тона; на третата - очевидене опитът да се даде псевдодълбочина на пространството чрез сенки и припокриване на плановете. В третия случай достатъчно активно се вижда опитът на картинката-обект да разкъса плоскостта, да направи прозорец към своя свят, в който живеят тези предмети (като че ли на известно разстояние зад листа).


Втората серия картинки - това е връзката между обекта и средата. Ако в първия случай обектът принадлежи на средата, то във втория той вече има по-самостоятелно значение, отделен от средата с рамчица, образуавайки минисреда, своя зона. В третия случай средата сама отделя обекта, подчертава неговият собствен фон, добавяйки самостоятелност, акцентирайки върху него.

pic4.gif (3440 bytes) pic4.gif (3440 bytes)
pic4.gif (3440 bytes)

В крайна сметака средата се образува от такива понятия като тон и цвят. Прекалено голямо и необосновано тъмно петно може да образува "дупка" в плоскостта на вашия лист страница), точно както излишно наситения цвят в среда на приглушени може кресливо да бие на очи. В този случай няма специални мерки и теглилки, само вашето чувство, вашият вкус.

За правилното организиране на плоскостта ще помогне такова понятие като цветова гама. Това е такова цветово състояние на средата, при което цветовете са близки един към друг (вероятно сте чували - зелена гама, оранжева гама) Погледнете обложката на книгата на Дмитрий Кирсанов. Сдържаната сива много спокойна гама с редки топли пръски, обекти близки по тон един към друг. И само заглавието на книгата е акцентирано (като най-главен елемент в композицията, на който трябва да се обърне внимание).